In de kalender zie je wat je per dag geregistreerd hebt, dagboeken, oefeningen, trackers..


  • Klik ‘Kalender’ tab
  • Klik op de dag waar je registraties van wilt terugzien 


NB: Een rood-gekleurde dag, betekend dat je op die dag een sessie hebt (gehad)